y

13 maart 2011

l
"Lawrence of Eurabia"

Nachtmerrie en Fata Morgana

Hallo Wereldburger,De netto immigratie vanuit alle moslimlanden naar Nederland bedroeg 6.500 mensen in 2010 (CBS) 

2010: 94 % Europa geen Moslim. 2030: 92 % geen Moslim.(1*)

Percentage Moslims in Nederland zal rond 9% uitkomen in 2050.(2*)

Lawrence of Eurabia weet het beter:

“Europa wordt Eurabia”
"Tsunami van Islamisering"
“Het licht gaat uit”
“De multiculturele elites van Europa voeren een totale oorlog tegen hun eigen bevolking"Eurabia is niet door Wilders verzonnen, maar geïntroduceerd door schrijfster Bat Ye'or (pseudoniem). Zij waarschuwt voor een Europa dat wordt verzwolgen door de Arabische wereld. Achter de moslimimmigratie zou een strategie zitten met het doel de controle over Europa te verkrijgen.Naast de heldere cijfers zijn er andere belangrijke argumenten die de Eurabia hypothese volledig ontkrachten. We noemen er een aantal:


Het belang van de moslimlanden in de totale immigratie is zeer sterk afgenomen.


t


De Islam en de Moslims bestaan niet. Er zijn tal van verschillende stromingen en opvattingen. Er is geen sprake van een eensgezind anti-Westers doel.

De invloed die ze hebben op de politieke besluitvorming betreffende buitenlandse politiek bijvoorbeeld aangaande Israel is zeer gering.

Het aantal geboortes per gezin daalt in de moslimgemeenschap waardoor het aantal Moslims veel minder toeneemt dan wordt geclaimd.

De meeste Moslims willen politiek en sociaal integreren in hun westerse omgeving en een deel van hen seculariseert.

De tweede generatie doet het prima. Ruim twaalf procent van alle studenten en ruim veertien procent van alle hbo-studenten in Nederland is nu allochtoon.Eurabia is een hersenspinsel. سراب (fata morgana)


Geert Rustigers__________________________________________________________________________
 
(1*) htttp://pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx

(2*) De Nederlandse demograaf Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut acht zelfs dit cijfer acht hij aan de hoge kant vanwege toenemende secularisering onder moslims(Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut - NIDI)

http://www.republiekallochtonie.nl/immigratie-en-emigratie-nemen-toe

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurabia

Meer lezen:

Hoezo mislukt? Frans Verhagen

h